Nieuwsbrief Maart 2021

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1)    Contributie 2021

2)    Coronavirus en Melodica

 

1)    Contributie 2021

Ondanks dat we door het corona virus geen activiteiten hebben gehad, maar een aantal vaste kosten wel door lopen, heeft het bestuur besloten om toch de contributie 2021 te innen. De penningmeester zal dan ook binnenkort de bank opdracht te geven tot inning van de contributie.

2)    Coronavirus en Melodica

Het coronavirus heeft ons nog stevig in zijn greep, met als gevolg dat we al een lange tijd met beperkingen in ons dagelijks leven te maken hebben. Een van de gevolgen is dat Melodica al een jaar geen activiteiten heeft kunnen ontwikkelen, zoals b.v. de repetities en de optredens.

Op dit moment draait het vaccineren tegen corona op volle toeren. Mogelijk geeft het vaccineren op termijn de mogelijkheid dat er een verlichting komt en een aantal beperkingen wordt opgeheven. Ook wordt er op dit moment een aantal proeven met evenementen met bezoekers genomen om te onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om te zorgen dat er geen besmetting, bij bezoekers en de mensen die moeten optreden, optreedt.

Het vaccineren en de onderzoeken bieden voor Melodica mogelijk een lichtpunt om na te gaan denken hoe we alle activiteiten weer kunnen opstarten. Het bestuur heeft een bestuursvergadering gepland op 19 april 2021, om te bespreken wat er eventueel moet gebeuren om b.v. in september te kunnen starten met de repetities en eventueel de optredens. We hopen dan, dat er veel leden en vrijwilligers zijn gevaccineerd.

De voorwaarden daarvoor zijn:

1)    Dat het bestuur de veiligheid/gezondheid zoveel mogelijk kan garanderen;

2)    Dat er veel leden en vrijwilligers zijn gevaccineerd;

3)    Dat de maatregelen die we moeten nemen voor Melodica uitvoerbaar zijn;

4)    Dat de leden en vrijwilligers er vertrouwen in hebben dat de risico’s, van elkaar besmetten door de maatregelingen die genomen zijn, heel klein zijn en dus aan de repetities en optreden gaan deelnemen.

Maar voor het zover is moet het bestuur nog het nodige werk verzetten.  Als we weer met de repetities en optredens kunnen starten wil het bestuur eerst een gezellige middag organiseren. We hebben elkaar ruim 1 jaar niet gezien en gesproken.  Dus we hebben wel het nodige met elkaar te bespreken.

Het bestuur houdt jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tot slot van deze nieuwsbrief wil ik namens het bestuur iedereen de groeten overbrengen en wensen we iedereen de komende tijd een goede gezondheid toe.

Namens het bestuur

Ton Roos.

Oproep laat eens wat van je horen!

Doordat we elkaar (leden, vrijwilligers en bestuur) al een aantal weken niet ontmoet hebben en dat ook de komende tijd ook zo zal zijn, is het goed om met elkaar in verbinding te blijven. Elkaar op de hoogte te houden als er bijzondere zaken (zoals ziekte enz.) De leden kunnen dit doen via email: ton.roos@home.nl en/of van vvanderzeeelly@gmail.com.

Beiden zijn ook telefonisch te bereiken: Ton Roos 0522-261219 of 06-53137916, Elly Muis 0527-615926 of 06-52632230

De vrijwilligers kunnen dit doen via de Melodica app.

     “Laat eens wat van je horen.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.