Lid worden?

Procedure

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de dirigent. Indien er plaats is (het orkest heeft een maximum aantal van 40 leden) kan men een aantal weken op proef mee oefenen. Indien het van beide kanten goed bevalt, wordt men definitief lid.

Voorwaarden

Het orkest kent geen toelatingsvoorwaarden zoals b.v. muzikale prestatie. De belangrijkste voorwaarde is dat men moet passen in de groep en dat de muzikant de concentratie kan opbrengen om te kunnen musiceren. Ook moet men de verschillende kleuren kunnen herkennen (onderscheiden).

De contributie bedraagt € 135,00 per jaar. Als men tijdens het lopende jaar stopt, dan is men voor een heel jaar contributie verschuldigd. Wordt men in het loop van het jaar lid, dan betaalt men voor de maanden die nog resteren van dat jaar.

Opzeggen kan bij de dirigent en dient voor 1 december plaats te vinden.