Stichting Melodica

Doelstelling van de Stichting:
Mensen met een verstandelijke beperking uit de Noordoostpolder, Urk en randgemeenten in staat te stellen samen te musiceren en daardoor hun muzikale gevoel te bevorderen en bij te dragen aan een goede vrijetijdsbesteding voor deze groep.

De Stichting tracht zijn doel te bereiken door het in stand houden van het orkest MELODICA.

Om uitvoering te geven aan de doelstelling heeft het orkest elke week, met uitzondering van de zomervakantie, op woensdagavond repetitie. Tevens wordt er met regelmaat opgetreden in kerkdiensten en geven we concerten, vaak in samenwerking met andere koren en orkesten.