Wat is Melodica?

Melodica is een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking. Het orkest bestaat uit maximaal 40 leden, die allen spelen op keyboards. Het orkest speelt vierstemmige muziek en maakt gebruik van kleurenstickers die geplakt zijn onder de noten op de muziek en op de toetsen van het keyboard. Het orkest is verdeeld in vier partijen (stemmen). “Melodica” maakt geen gebruik van voorgeprogrammeerde muziek.
Elk lid van “Melodica” speelt zelf.

Het repertoire bestaat uit religieuze, licht klassieke, lichte muziek en speciaal voor Melodica gearrangeerde musicalmuziek

Het orkest oefent elke woensdagavond van 19.30 tot 21.15 uur in kerkgebouw ”de Fontein” Wilgenlaan te Emmeloord.
Met regelmaat (in principe maximaal een keer per maand) wordt er een optreden verzorgd. Veel van deze optredens zijn op zondag in kerkdiensten (e.t. aangepaste diensten).
Ook geeft het orkest met regelmaat concerten veelal in samenwerking met koren en of andere muziekverenigingen of groepen.

Het repertoire van het orkest bestaat uit geestelijke muziek, eenvoudige klassieke muziek en enkele bewerkingen van populaire muziek.
Bij het spelen wordt geen gebruik gemaakt van ritmeboxen of andere soorten voorgeprogrammeerde muziek.

Historie
1984 Gestart met 12 spelers. Als instrument werd gebruik gemaakt van melodica’s (sopraan en bas) De muzikale leider de heer Jan van de Ree speelde op het orgel en de melodica’s speelde de melodie.
1987 Het orkest is uitgegroeid tot 38 leden. Het instrumentarium bestaat uit keyboards, grote- en kleine trom en triangel.
Jan van de Ree stopt als leider en Ton Roos wordt dirigent en zakelijk leider van het orkest. Het orkest maakt de overgang van eenstemmig/ tweestemmig naar vierstemmige muziek.
1988   Het slagwerk wordt vervangen door alleen maar keyboards.Nu speelt het orkest volledig vierstemmige muziek, gelijk elk ander orkest en nog steeds groeit het orkest op muzikaal niveau.
2014 Het orkest bestaat uit 30 leden.

Donateurs

De exploitatie van de het orkest wordt betaald uit de contributie van de leden (€135,00 per jaar) en de subsidie van de gemeente Noord Oost Polder en Urk. Voor vervanging van instrumenten, geluidsapparatuur en uniformen, is de stichting afhankelijk van donatie en giften en fondssubsidie. Voor de komende jaren staat de stichting voor grote investeringen aan instrumenten en geluidsapparatuur.
Wilt u het orkest financieel ondersteunen door donateur te worden of door een eenmalige gift  neem dan contact op met de penningmeester telefoon 0527-616297, of stort u gift op onze bankrekening  nummer NL28 RABO 0114 2617 68.
Ook kunt u gebruik maken van de antwoordkaart die u door op de button te klikken kan downloaden en invullen. Deze kunt u dan opsturen naar de penningmeester die u een nota stuurt.