Nieuwsbrief December 2020

 Nieuwsbrief Melodica december 2020.

Inhoud Nieuwsbrief

1)    Voorwoord van de voorzitter

2)    Melodica en het corona virus

3)    Uitslag RABO ClubSupport 2020

 

1)    Voorwoord van de voorzitter.

Het jaar 2020 is bijna aan het eind en nog steeds hebben we geen uitzicht op het verdwijnen van het coronavirus.   Dit betekent dat we vanaf half maart 2020 geen enkele activiteit hebben kunnen organiseren. Geen repetities en geen optredens. Ook het bestuur heeft elkaar maar 1 keer ontmoet (bestuursvergadering). De risico’s om besmet te raken of elkaar te besmetten is veel te groot. Je moet het virus niet onderschatten.

In het afgelopen jaar zijn twee leden overleden begin februari kregen we het bericht dat Wim te Vaarwerk na een langdurige ziekte overleden was. Wim was vanaf het begin een trouw lid van het orkest.  Eind oktober kregen we bericht dat Irene Buizer was overleden. Irene was ook een van de leden die vanaf het begin lid was. Ook zij was een trouw lid. We zullen ze beide missen.

2)    Melodica en het coronavirus.

In de laatste nieuwsbrief heeft het bestuur aangegeven dat we in december zullen kijken of het met de door de regering vastgestelde corona regels mogelijk is om weer te kunnen starten met de repetities. De coronaregels zijn niet versoepeld maar zwaarder geworden. Het corona virus is nog steeds nadrukkelijk aanwezig in Nederland. Wat wel positief is dat er zicht is op een vaccin tegen het coronavirus. Maar zolang de 1,5 afstand regel nog van kracht is, is het voor Melodica niet mogelijk om te kunnen repeteren. De regels zullen zoals het er nu uitziet nog wel een lange tijd gehandhaafd blijven, totdat de vaccinatiegraad groot is. Dit betekent voor het orkest Melodica dat er voorlopig geen zicht is dat we weer activiteiten (o.a. repetities) kunnen ontwikkelen.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen volgen en we zullen jullie direct informeren als we de activiteiten weer kunnen opstarten.

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen we dit graag. Neem dan contact op met een van de onderstaande bestuursleden.

Ton Roos telefoon 0522-261219 of 06- 53137916

Elly Muis telefoonnummer: 0527-615926 of 06-52632230

 

rabobank

3)    Uitslag RABO ClubSupport 2020

We zijn verrast met een geweldig bedrag van € 761,09.   Namens de leden, vrijwilligers en bestuur willen wij iedereen bedanken die op Melodica gestemd heeft. Ook de Rabobank willen we bedanken voor de financiële ondersteuning van Melodica.

 

Namens het bestuur wens ik de leden, vrijwilligers en donateurs een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig

 

Gebed met Kerstmis

Laat uw vrede over ons komen.

Gun al uw mensen een vriendelijk Kerstfeest.

Wees aanwezig bij allen die deze dagen meer dan anders behoefte hebben aan troost,

Omdat ze eenzaam zijn of ziek, misschien wat uit het oog verloren of gekruisigd door verdriet.

Breek onze harten open, dat wij de zwaksten metterdaad liefdevol bejegenen.

Eeuwige God, word opnieuw mens, hier en nu.

Ontroer en beweeg ons, dat wij niet aan leegte verloren gaan maar leven,

Tot eer van U, tot vreugde van mensen.

Marcel Weemaes.

We kunnen bijna niet wachten tot we elkaar weer ontmoeten en samen muziek kunnen maken.

 Bestuur Melodica

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.