NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2021

Melodica gaat weer repeteren.

Het is een tijd geleden dat u nieuws van Melodica ontvangen heeft. Het coronavirus heeft het ons een lange tijd onmogelijk gemaakt om als orkest te kunnen repeteren. Doordat bijna alle leden en vrijwilligers zijn gevaccineerd is het weer mogelijk, tenzij dit door veranderende corona maatregelingen niet mogelijk is.

Het bestuur heeft geïnventariseerd wie van de leden en vrijwilligers gevaccineerd zijn (op basis van vrijwilligheid) en tevens hebben we gevraagd als we weer gaan repeteren, half september, of ze dan weer aanwezig zijn. Het antwoord was dat allen bereid zijn om weer naar de repetitie te komen.

Het bestuur heeft besloten dat we, als er geen verandering in de maatregelingen plaats vindt, 15 september a.s. weer met de repetities te starten. Tevens heeft het bestuur besloten om op zaterdagmiddag 11 september a.s. een gezellige bijeenkomst te houden om even bij te praten hoe ze de afgelopen maanden hebben ervaren.

Het bestuur heeft een aantal regels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Tevens is afgesproken dat we de komende maanden geen optredens doen. Het bestuur gaat zich beraden of het mogelijk is om “Kerst met Melodica” te organiseren.

 

Uitbreiding van vrijwilligers.

Melodica is dringend opzoek naar 3 vrijwilliger(sters) die bereid zijn om de spelers op de muziek aan te wijzen. Hiervoor is geen muziekkennis nodig. De nieuwe vrijwilliger(sters) worden ingewerkt hoe ze moeten aanwijzen. Affiniteit met de doelgroep is wel belangrijk. Heeft u interesse dan bent u welkom op de repetitie om zelf te ervaren hoe het aanwijzen gaat.

Nieuwe leden voor het orkest

We kunnen nieuwe leden voor het orkest gebruiken, we hebben er ruimte voor en ook instrumenten zijn aanwezig. De leden van het orkest spelen allemaal op keyboards en we maken gebruik van kleurenstickers die onder de muziek en op de toetsen van het keyboard geplakt zijn. Als je interesse hebt kom dan eens op de repetitie kijken.

 

Heeft u vragen of heeft u suggesties neem dan contact op met Ton Roos 0522-261219 of 06-53137916. Het kan ook per E-mail ton.roos@home.nl

 

 

Agenda Melodica:

De repetities zijn elke woensdagavond van 19.30-21.15 uur in het kerkgebouw “de                  Fontein” Wilgenlaan 4 Emmeloord.

Onder voorbehoud: Woensdagavond 22 december 2021 “Kerst met Melodica”

Zondag 27 maart 2022 Aangepaste kerkdienst St. Jansklooster

 

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.