NIEUWSBRIEF MELODICA 25-08-2020

Nieuwsbrief Melodica augustus 2020

Voorwoord van de voorzitter Stichting Melodica

Hierbij een nieuwe nieuwsbrief van Melodica met daarin nieuws over Melodica en het coronavirus en een artikel over de RaboClub Support 2020.

Op 4 maart 2020 hebben we als orkest nog een goede repetitie gehad. We hadden 11 maart geen repetitie in verband met biddag en we zouden op 18 maart weer met veel energie gaan oefenen. Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid en hebben we met alle activiteiten van het orkest moeten stoppen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de leden en vrijwilligers(sters) elkaar na 4 maart niet meer hebben kunnen ontmoeten.

In de brief van maart 2020 heb ik gevraagd om contact met elkaar te hebben via de mail, telefoon enz.  Laat eens weten hoe het met jullie gaat in deze moeilijke tijd. Zowel positieve als negatieve gebeurtenissen. We kunnen elkaar niet ontmoeten, maar we kunnen elkaar wel informeren met de modernen communicatiemiddelen.

Het bestuur wenst iedereen ondanks de coronaperikelen een goede tijd toe in goede gezondheid.

Zodra er uitzicht is dat we de activiteiten weer kunnen opstarten, zullen we iedereen informeren. Het bestuur volgt de corona ontwikkelingen op de voet.

Met vriendelijke groet

Ton Roos

Melodica en het coronavirus

Het coronavirus heeft de wereld in de greep. Dat heeft ook grote gevolgen voor het orkest Melodica. Vanaf begin maart tot nu toe zijn alle activiteiten van het orkest stil gelegd.

Woensdag 19 augustus heeft het bestuur een mededeling rond gestuurd dat we het stilleggen van activiteiten verlengen tot 31 december 2020

De belangrijkste argumenten/ afwegingen voor dit besluit zijn:

1)      Gaat het virus rond in de regio?

2)      Kun je met iedereen die betrokken is bij het orkest betrouwbare afspraken maken over het melden van ziekteverschijnselen van de leden/vrijwilligers(sters) en hun directe omgeving.

De grote van de groep tijdens de repetitie is (leden en vrijwilligers) ongeveer 50 mensen die komen uit verschillende woon/leef situaties. Dit betekent dat er veel contacten zijn, in de woonsituatie en hun omgeving

3)      Zijn er bijzonderheden die het risico verhogen?

Hierbij hebben we gekeken naar de leden van het orkest en naar de samenstelling van de groep vrijwilligers. Vallen deze in de risicogroep?

4)      Melodica is zelf verantwoordelijk dat er bij de repetitie een veilige corona situatie is.

5)      Melodica moet zelf voor de veilige situatie een protocol maken, waarin beschreven is hoe Melodica de RIVM-corona regels heeft vertaald in een werkomschrijving.

Het protocol gaat over veiligheid tijdens de repetitie en er staan afspraken in over de 1,5 meter afstand tot elkaar, hygiëne, beschermingsmiddelen, heb je ziekteverschijnselen dan mag je niet komen enz.   Het protocol geeft een concrete invulling aan de richtlijnen van het RIVM.

6)       Omdat de 1,5 meter afstand tussen mensen voor Melodica niet altijd haalbaar is moeten we ontheffing hebben van de veiligheid regio (gemeente) Flevoland.

7)      Willen we voldoen aan de RIVM-coronaregels dan betekent dit, dat er veel werk verzet moet worden elke repetitie weer, aan organisatie en hygiënemaatregelingen.

Op basis van bovenstaande punten heeft het bestuur besloten om de activiteiten, in ieder geval, stop te zetten tot 31 december 2020. Vooral de punten 2-3 en 6 hebben zwaar gewogen bij het besluit van het bestuur.

RABO ClubSupport 2020

Elk jaar organiseert de Rabobank de RABO ClubSupport. Dit is een sponsoractie voor de verenigingen in de Noordoostpolder en Urk. De verenigingen kunnen zich hiervoor opgeven.

Melodica doet al jaren mee met deze actie. Vervolgens bepalen de leden van de Rabobank, door te stemmen, welk bedrag de vereniging ontvangt. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt hoe hoger het sponsorbedrag. Deze sponsoractie wordt al een aantal jaren door de Rabobank georganiseerd.

Door het coronavirus heeft de Rabobank besloten deze actie te verplaatsen naar het najaar van 2020. Wanneer de Rabo-leden moeten stemmen wordt door bank aan de leden bekend gemaakt.

De leden en bestuur roept de leden van de Rabobank, die het orkest Melodica een warm hart toedraagt op om te stemmen en natuurlijk Melodica niet vergeet om aan te kruisen.

 

                   “Rabobank leden stem op Melodica”

 

 Oproep laat eens wat van je horen!

Doordat we elkaar (leden, vrijwilligers en bestuur) al een aantal weken niet ontmoet hebben en dat ook de komende tijd ook zo zal zijn, is het goed om met elkaar in verbinding te blijven. Elkaar op de hoogte te houden als er bijzondere zaken (zoals ziekte enz.) De leden kunnen dit doen via email: ton.roos@home.nl en/of van vanderzeeelly@gmail.com.

De vrijwilligers kunnen dit doen via de Melodica app.

     “Laat eens wat van je horen.”

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedige en vooral een gezonde tijd toe!!

 

 

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.