Nieuwsbrief april 2020

 

Emmeloord,   29 april 2020

Nieuwsbrief Melodica  april 2020.

Het coronavirus heeft Nederland en ook grote delen van de wereld om ons heen in zijn macht. Vele mensen zijn ernstig ziek geworden en ook veel mensen zijn overleden door de gevolgen van de besmetting van het virus. Landelijk zijn door de regering verstrekkende maatregelen genomen om besmetting in te perken.

Ook voor het orkest Melodica heeft dit gevolgen. Vanaf 18 maart j.l. hebben we de activiteiten van het orkest stopgezet.

Gezien de onzekerheid over hoe de door de regering bepaalde maatregelen zich gaan ontwikkelen, heeft het bestuur besloten om de activiteiten (repetities enz.) op zijn vroegst 2 september a.s. te starten.

Het starten is afhankelijk van de gedragsregels welke door de regering op dat moment bepaald worden.

Het bestuur zal voor 2 september kijken of het mogelijk is om met de dan gestelde gedragsregels weer met de repetitie te kunnen starten (b.v. minimaal 1,5 meter afstand enz.)

Blijft de 1,5 meter afstand van kracht, dan moeten we kijken of het mogelijk is om dit met het orkest (leden en vrijwilligers) te realiseren.

Eind augustus zullen we u over de ontwikkelingen informeren.

Doordat we elkaar (leden, vrijwilligers en bestuur) al een aantal weken niet ontmoet hebben en dat ook de komende tijd ook zo zal zijn, is het goed om met elkaar in verbinding te blijven. Elkaar op de hoogte te houden als er bijzondere zaken (zoals ziekte enz.) De leden kunnen dit doen via email : ton.roos@home.nl en/of van de zeeellyv@mail.com

De vrijwilligers kunnen dit doen via de Melodica app.

“Laat eens wat van je horen.”

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedige en vooral een gezonde tijd toe!!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Melodica

Ton Roos.

P.S.  Verzoek aan de begeleiders van de leden die wonen in de verschillende tehuizen

Zouden jullie dit bericht aan de leden willen vertellen. Bij voorbaat onze dank.

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.