Nieuwsbrief Juni 2013

Nieuwsbrief Juni 2013

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Openluchtconcert en de verkoop van de CD gestart;
• Aanschaf van nieuwe uniformen en instrumenten;
• Agenda Melodica.

Open lucht concert orkest Melodica. zaterdagmiddag 8 juni 2013.

Het plein bij het Voorhuis en restaurant café Eindeloos was op de zonnige zaterdagmiddag j.l. gevuld met muziek.
Melodica gaf een openluchtconcert en tevens werd de eerste CD van het orkest gepresenteerd.
Martijn van Wijk overhandigde de CD aan wethouder van Cultuur van de gemeente Noordoostpolder de heer W. Ruifrok. Koert Koffeman overhandigde de CD aan Wethouder tevens loco burgermeester van de gemeente Urk de heer B. Visser.
Er was een zeer gevarieerd programma samengesteld uit de verschillende muziekstijlen die het orkest speelt. Van de meeslepende melodieën en prachtige harmonisatie van Engelse hymnes tot een bewerking van het lied Rosanne van Nick en Simon en alles wat daar tussen ligt zoals eenvoudige melodische klassieke muziek.
De eerste CD heeft de naam gekregen “Zoals we zijn”. Voor de eerste CD is de keuze gemaakt om deze uit te brengen met religieuze muziek. De mezzosopraan Jos Somsen uit Veenendaal heeft haar medewerking verleend en samen met het orkest zingt zij een aantal liederen. Na de overhandiging van de CD memoreerde de wethouder van Urk de heer Visser dat de titel van de CD goed gekozen is, immers iedereen moet elkaar respecteren zoals we zijn. Het is een verademing om in de drukte van de dag naar de muziek die Melodica maakt te mogen luisteren en mensen op die manier een moment van rust te geven aldus de wethouder.
Beide wethouders benadrukten dat het orkest Melodica een plaats heeft in de gemeenten van Noordoostpolder en Urk.
Het was een mooi concert en we hebben dan ook na afloop van het concert van diverse mensen complimenten mogen ontvangen.
De CD kost € 7,50, bij verzending bedragen de verzendkosten € 1,75.
Men kan de CD kopen bij de volgende adressen:
A. Kapitein, Oosterom 24, 8303 KL Emmeloord telf. 0527-616297,
Muziekhuis Kapitein Industrieweg 16 8321 EB Urk 0527-684249;
A.M. Roos, Ruskenstuk 26 7943 JM Meppel 0522-261219.
Indien de CD opgezonden moet worden dan bestellen bij A.M. Roos of A. Kapitein

Aanschaf van nieuwe uniformen en instrumenten.

Het orkest is erg afhankelijk van de subsidie die de gemeenten Noordoostpolder en Urk geven voor de exploitatie van het orkest. Zonder deze ondersteuning is het niet mogelijk om het orkest financieel draaiende te houden. We zijn dan ook erg dankbaar dat de gemeenten het belang zien dat er in hun gemeenten, ook voor mensen met een verstandelijke beperking een mogelijkheid is om samen met elkaar muziek te maken in een orkest net als ieder ander die van zelf muziek maken houdt.
Voor investeringen in uniformen, keyboards of geluidsinstallatie zijn we afhankelijk van de bijdrage van de donateurs, die het orkest een warm hart toedragen, giften en subsidie van fondsen en bedrijven. De leden, vrijwilligers en bestuur willen de gulle gevers bedanken voor de financiële ondersteuning die we ontvangen. Het is een flinke steun in de rug van het orkest om dit draaiende te houden.
Op dit moment zijn we als bestuur met de voorbereiding voor de vervanging van de uniformen en een aantal keyboards bezig.
We kunnen op dit moment de uniformen bestellen omdat we een financiële ondersteuning hebben gekregen van de volgende fondsen en bedrijven:
- Prins Bernard Cultuurfonds
- Coöperatiefonds RABO bank Noordoostpolder en Urk
- Fonds Verstandelijk gehandicapten
- Stichting beheer Voormalig Bezit Kruisverenigingen
- Restaurant Café Eindeloos uit Emmeloord
- Donateurs
Het bestuur is nog druk bezig om ook de financiële middelen te vergaren voor de vervanging van een aantal keyboards. Kent u in uw omgeving mensen die donateur willen worden neem dan contact op met de secretaris van de stichting mevrouw J. Hoekman telf. 0527-619011

Agenda Melodica.
Vakantie Melodica. 23 juni tot 28 augustus. Woensdagavond 28 augustus starten we weer met de repetitie
Zondag 27 oktober 2013 Kerkdienst PKN kerk te Marknesse aanvang dienst 10.30 uur
Woensdagavond 6 november 2013 geen repetitie i.v.m. Dankdag

Heeft u vragen, opmerkingen neem dan contact op met de voorzitter van de stichting de heer A.M. Roos telf. 0522-261219.
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dit bespaart Melodica portokosten, stuur dan een Email naar de secretaris mevr. J. Hoekman Email adres jhoek3@planet.nl.

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.