Nieuwsbrief januari 2017

Investeringen Melodica  2015 – 2018

De afgelopen maanden heeft het bestuur zich over de investeringen voor de periode 2015-2018 gebogen. Hiervoor is een investeringsnota vastgesteld. In de nota is uitvoerig omschreven welke investeringen we willen doen en wanneer.

De grootste en meest urgente investering was de vervanging van de mengpanelen. Dit betreft het tussen- en het hoofd mengpaneel. Samen met een deskundige hebben we onderzocht hoe we de bestaande problemen met het mengpaneel op kunnen lossen.

Melodica is eind 2016 overgegaan tot de aanschaf van een nieuw mengpaneel. We kijken uit naar de eerste optredens in 2017 en het gebruik van het nieuwe mengpaneel.

 Vervanging/uitbreiden van de instrumenten.

Het orkest bestaat uit 23 keyboards merk Yahama PSR-S 550 aanschaf 2009 en 7 keyboards merk Korg aanschaf 2014.Om de balans van het orkest te verbeteren is het nodig  om nog 5 Korg keyboards aan te schaffen.

Uniformen

Voor vervanging van de uniformen wordt in de investeringsperiode 2015-2018 geen investeringen verwacht, omdat deze in 2014-2015 zijn aangeschaft.

Hoe krijgen we de financiële middelen bij elkaar om de begrote investeringen te kunnen betalen.

Voor de financiering van investeringen zijn we afhankelijk van:

  • Subsidiegevers
  • Giften/schenkingen
  • Sponsoring door b.v. bedrijven
  • Donateurs.
  • Contributies van de leden

Een heel mooi  voorbeeld van financiële ondersteuning  is de Rabobank Clubkas Campagne 2015 en 2016. De Rabobank heeft de afgelopen 2 jaar de Rabobank Clubkas Campagne gehouden. Voor deze actie konden de leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de vereniging waarvan zij vonden dat die wel een bijdrage uit de Clubkas kon gebruiken. Het aantal uitgebrachte stemmen op een vereniging bepaalde de hoogte van het bedrag dat de vereniging zou ontvangen.

Melodica heeft in 2015 een bedrag van € 654,00 ontvangen en in 2016 een bedrag van       €484,85,  een geweldig resultaat. We willen dan ook alle mensen die op Melodica hun stem hebben uitgebracht, ontzettend voor hun steun bedanken door op ons te stemmen. Natuurlijk willen we ook de Rabobank bedanken voor de financiële bijdrage. Mede door hun financiële steun wordt het mogelijk om nieuwe investeringen te kunnen doen.

Ook wordt Melodica steeds meer verrast door giften van o.a. verenigingen die een actie voor een goed doel houden en dan aan ons denken.

Tevens willen we in 2017 graag meer donateurs die het orkest jaarlijks met een kleine bijdrage ondersteunen. Concreet betekent dit dat we op zoek gaan naar nieuwe donateurs. We hebben daarbij ook dringend de steun van onze huidige donateurs nodig.  Als elke donateur in hun familie of vrienden/kennissen kring of buren willen vragen om donateur van Melodica te worden, betekent dit, (bij aanmelding van donateurs),  een flinke financiële steun voor Melodica.

Opgeven kan heel gemakkelijk via de e-mail van onze penningmeester. Het e-mail adres is a.kapitein@zonnet.nl  , met vermelding van naam, adres, banknummer (IBAN nummer), automatische afschrijving  of jaarlijks herinnering en het bedrag dat gedoneerd wordt. Graag ook het e-mailadres zodat we de  nieuwsbrief en/of informatie over het orkest kunnen toesturen.

Steun het orkest Melodica financieel en wordt donateur of zorg voor een nieuwe donateur.

 

Betaling van de donatie aan Melodica

Zo aan het begin van het nieuwe jaar wordt door de penningmeester de financiële  balans opgemaakt van 2016. Hierbij constateerde hij dat de donaties van 2016 door een aantal donateurs nog niet is betaald. We vragen deze donateurs om alsnog de donatie over te maken.

Het is mogelijk om de donatie te betalen via een automatische afschrijving de penningmeester moet dan wel van u een machtiging ontvangen waarin u aangeeft dat wij jaarlijks de donatie automatisch mogen innen.

Tevens moet u het banknummer (IBAN nummer) doorgeven.  De machtiging kan via e-mail naar de penningmeester. Zijn e-mailadres is: a.kapitein@zonnet.nl

Nieuwe leden.

De laatste jaren is het orkest gekrompen van 40 naar 30 leden en zijn we op zoek ,  om de vergrijzing van het orkest tegen te gaan, naar nieuwe leden. Kent u mensen in uw omgeving met een verstandelijke beperking  die van muziek houden en graag  op een keyboard willen spelen, geef deze namen door aan de dirigent/leider van het orkest, tel. Ton Roos 0522-261219 of 06-53137916. Of kom eens op de repetitie kijken en beleef dan hoe gezellig het is om samen met elkaar muziek te kunnen maken.

 

Nieuwe vrijwilligers

Houdt u van muziek en vindt u het fijn om mensen met een beperking te helpen om samen met elkaar muziek te maken , dan is het misschien iets voor u om vrijwilliger bij Melodica te worden.

Melodica is een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking.  Om te musiceren wordt er gebruik gemaakt van kleurenstickers op de toetsen en onder de noten op het muziekblad. Het orkest bestaat uit ongeveer 30 muzikanten die allemaal op een keyboard spelen.  We zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die op woensdagavond de muzikanten bij het musiceren willen ondersteunen. Naast de aandacht voor de muzikale vaardigheden van de muzikanten is binnen het orkest ook veel aandacht en ruimte voor het sociale aspect. De muzikanten en vrijwilligers hebben een warme band met elkaar. Door de samenwerking muzikant/vrijwilliger ontstaat er een vertrouwensband op basis van gelijkwaardigheid.

Wilt u meer informatie neem contact op met Ton Roos, leider en dirigent van het orkest Melodica. Tel. 0522/261219 of 06/53137916

 

 

 

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.