Nieuwsbrief September 2014

Nieuws van Melodica september 2014

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Terugblik afgelopen periode van eind juni tot en met eind september 2014 en een blik vooruit
• Uitbreiding vrijwilligers bij het orkest Melodica
• Agenda Melodica
• Voor aankondiging : Kerst met Melodica”

Terugblik afgelopen periode van eind juni tot en met eind september 2014 en een blik vooruit.

22 juni, vlak voor de vakantie hebben we meegewerkt aan een kerkdienst van het
Leger des Heils in Emmeloord
Dit optreden was tevens de afsluiting van het seizoen september 2013 tot juni 2014 en gingen we met vakantie. Op 3 september zijn we weer gestart met het nieuwe seizoen.
We moesten direct weer hard gaan repeteren omdat er weer twee optredens op het programma staan voor 28 september en 5 oktober.
Op 28 september hebben we mee gewerkt aan de kerkdienst in de PKN kerk te Marknesse.

Op 5 oktober werken we mee aan een kerkdienst in Zwartsluis van de Hervormde en Gereformeerde kerk Zwartsluis. Het thema van de dienst is “Ik hou van jou, hou jij van mij” Voor deze dienst moeten we een nieuw lied instuderen.
Het repertoire van het orkest bestaat nu uit 190 nummers.

De komende tijd gaan we hard repeteren voor het optreden van 7 december te Steenwijk in de Grote kerk tijdens een kerkdienst. Aanvang kerkdienst 9.30 uur
Het thema van de dienst is “Vol verwachting klopt ons hart”
En voor het kerstoptreden op woensdag avond 17 december 2014 “Kerst met Melodica” in het kerkgebouw “de Fontein”, Wilgenlaan 4 Emmeloord.
Aanvang van de avond om 19.30 uur. Voor meer informatie zie onderstaande aankondiging.

Uitbreiding vrijwilligers bij het orkest Melodica.
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het orkest. Met regelmaat komen we vrijwilligers te kort en bij mogelijke uitbreiding van leden hebben zeker een tekort.
De belangrijkste taak van de vrijwilligers is het ondersteunen van de leden bij het bespelen van het keyboard (aanwijzen op de muziek).
De vrijwilliger hoeft niet zelf een muziekinstrument te kunnen bespelen en hoeft ook niet muzieknoten te kunnen lezen. De belangrijkste taak is vooral het aanwijzen van het ritme (waar zijn we op de muziek). Hierbij is wat kennis nodig (wat geleerd kan worden door het te doen) wat de waarde van de verschillende muzieknoten is.
Heeft u interesse of wilt u informatie neem dan contact met de dirigent Ton Roos 0522-261219 of 06-53137916.

Agenda Melodica:
Woensdag 5 november 2014 geen repetitie i.v.m. dankdag
Zondag 7 december 2014 Kerkdienst in de Grote kerk te Steenwijk.
Aanvang kerkdienst 9.30 uur
Woensdagavond 17 december 2014
“Kerst met Melodica” aanvang 19.30 uur
In het kerkgebouw “de Fontein”
Woensdagavond 24 en 31 december 2014 geen repetitie
September 2015 Juiste datum is nog niet bekend van het optreden tijdens de kerkdienst PKN kerk te Marknesse

Uitnodiging kerstviering Melodica.
Datum: Woensdagavond 17 december 2014
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Kerkgebouw “de Fontein”
Wilgenlaan 4
8302 AM Emmeloord
Voor wie is de kerstviering: Donateurs van Melodica, familie van de leden/vrijwilligers en iedereen die Melodica een warm hart toedraagt.
Na afloop is er voor iedereen koffie/thee en krentenbrood
Toegang gratis.

Heeft u vragen, opmerkingen neem dan contact op met de voorzitter van de stichting de heer A.M. Roos telf. 0522-261219.
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dit bespaart Melodica portokosten, stuur dan een Email naar de secretaris mevr. J. Hoekman Email adres jhoek3@planet.nl.

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.